Getsureikai 2013

Getsureikai

Rencontres amicales, petits tournois du club, 12 flèches /
Friendly competition in 12 arrows